Człowiek w normalnych warunkach nie jest wstanie praktycznie odczuć rytmicznej pracy serca. Jednak, gdy dochodzi do jakichkolwiek zaburzeń w tym obrębie, trudno zbagatelizować te objawy. Wszystkie zakłócenia częstości oraz miarowości pracy serca obejmują dolegliwość zwaną zaburzeniami rytmu. Jeżeli stany takie zaczynają występować przewlekle to w takiej sytuacji należy traktować je, jako odrębne jednostki chorobowe, które należy wyleczyć. Wyróżniamy trzy zasadnicze zaburzenia rytmu serca, tachykardia, bradykardia oraz arytmia.

Arytmia stanowi ogólne pojęcie zaburzeń rytmiczności serca, natomiast w sytuacji, gdy częstość pracy serca spada mamy do czynienia z bradykardią, a gdy znacznie przyspiesza mówimy o tachykardii. Jeżeli występują sporadycznie to nie powinny znacznie zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu. Jednak, gdy odczuwamy skurcze nawracające, fachowo określane napadowe nie należy ich bagatelizować. Często są przyczyną zwiększonego pobudzenia układu nerwowego, niedotlenienia sercowego, czy też obecnych zmian miażdżycowych oraz konsekwencją zawału. Choć występujące dodatkowe skurcze nie stanowią zagrożenia, to powinno się je również zdiagnozować, gdyż mogą być początkową fazą rozwijających się zaburzeń.

W tym celu warto przy następnej wizycie kontrolnej, wspomnieć lekarzowi o zaobserwowanych dolegliwościach.

pomiar tkanki tłuszczowej poznań http://suplementydiety.net/