Wszystkie te trzy profesje dzielą tę samą dziedzinę – psychikę człowieka. Warto jednak pamiętać o tym, że każdy z tych lekarzy ma nieco inne kompetencje, zakres wiedzy oraz możliwości. Bardzo często zdarza się, że psychiatrę i psychoterapeutę utożsamia się z psychologiem. Mimo wszystko dla wielu osób jest to najpopularniejsza osoba zajmująca się zdrowiem psychicznym. Zwykle, dopiero w przypadku konieczności udania się do jednego z tych specjalistów dowiadujemy się, który się czym zajmuje. Dzięki temu, że mamy dostęp do tych kilku profesji możemy kompleksowo zadbać o swoje zdrowie psychiczne, które jak widać jest bardzo złożone, wymagające i czasem o wiele trudniejsze do utrzymania. 1. Psycholog – to najbardziej znana osoba zajmująca się zdrowiem psychicznym. Wbrew pozorom i opinii wielu osób nie jest to jednak osoba, która ukończyła studia medyczne. Wykształcenie psychologa opiera się na odbyciu studiów magisterskich z tego kierunku oraz otrzymaniu dyplomu. Do jego głównych zadań należy badanie mechanizmów oraz czynników, które wpływają na psychikę i zachowanie człowieka. Wśród kompetencji psychologów można wymienić chociażby wykonywanie testów psychologicznych, prowadzenie szkoleń, wydawanie orzeczeń, a także stawianie diagnozy psychologicznej. Poza tym, osoba wykonująca ten zawód może też prowadzić poradnictwo psychologiczne i doradzać ludziom w różnych kwestiach. Dotyczyć one mogą jednak nie tylko problemów psychicznych, ale też zawodowych, czy też z wychowaniem dzieci. Warto też zaznaczyć, że podczas studiów, studenci psychologii wybierają jedną z wielu specjalności.

Mogą oni zdecydować się na chociażby psychologie sądową, pracy lub też doradztwo zawodowe. Jako że psycholodzy nie kończą studiów medycznych, nie mają uprawnień do wypisywania recept. W związku z tym nie prowadzą u swoich pacjentów leczenia farmakologicznego. 2. Psychiatra – aby zostać psychiatrą trzeba przede wszystkim skończyć studia medyczne oraz wybrać takową specjalizację. Jest to interesująca dziedzina, ponieważ zajmuje się badaniem i leczeniem wszelkich chorób i zaburzeń psychicznych. Głównym zadaniem psychiatry jest analiza objawów pacjentów i stawianie im diagnozy. Tylko w taki sposób można bowiem wprowadzić odpowiednie leczenie, które zwykle obejmuje także środki farmakologiczne. Coraz częściej stosuje się połączenie leczenia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego lub psychologicznego. Daje to bowiem kompleksową opiekę nad pacjentem na różnych polach. 3. Psychoterapeuta – to osoba, która ukończyła szkolenie podyplomowe z tego zakresu w certyfikowanym ośrodku. Warto też zaznaczyć, że psychoterapeutą może zostać nie tylko osoba po studiach medycznych, ale też chociażby socjologicznych. Warunkiem uzyskania dyplomu w każdym przypadku będzie jednak odbycie własnej terapii, superwizji lub stażu. Sama psychoterapia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń lękowych, osobowości oraz innych zaburzeń natury psychologicznej.