Niekiedy już wizualnie można ocenić, czy u danej osoby występuje nadwaga lub otyłość. Czasem jednak jest to niemożliwe.

W takich przypadkach dietetycy posługują się wskaźnikiem BMI. Co to takiego? Wskaźnik BMI można opisać jako stosunek masy ciała wyrażonej w kilogramach do wzrostu wyrażonego w metrach i podniesionego do kwadratu.

Otrzymany wynik można porównać do norm. Na tej podstawie dowiemy się, czy nasza waga jest prawidłowa, czy też odbiega od normy.

Wskaźnik BMI jest zatem najprostszym parametrem do wyznaczenia nadwagi. Warto jednak pamiętać, że wynik nie zawsze będzie miarodajny.

W szczególności dotyczy to kobiet w ciąży, zawodowych sportowców czy też rosnących dzieci. Ponadto na podstawie tego parametru można wstępnie oszacować zapadalność na niektóre choroby cywilizacyjne.

Im wyższa wartość wskaźnika BMI, tym większe ryzyko wystąpienia np. miażdżycy czy cukrzycy.

Za pomocą tego wskaźnika każdy samodzielnie może sprawdzić swój stan zdrowia, jednakże należy umieć zinterpretować wynik.

esperal poznań