Czym jest depresja?

Published on :

Depresja to choroba psychiczna, która dotyka obecnie coraz więcej osób. Pierwotnie jej przyczyny były głównie biologiczne, często uwarunkowanie genetycznie. Obecnie ma ona podłoże cywilizacyjne, z którym wiąże się ciągła presja czasu,

O kulturze towarzyskiej

Published on :

W pracy, tak jak w każdym innym miejscu, a może nawet z większą starannością trzeba przestrzegać zasad kultury towarzyskiej. To właśnie dzięki niej przy załatwianiu spraw biznesowych udaje się utrzymać