Czym jest depresja?

Published on :

Depresja to choroba psychiczna, która dotyka obecnie coraz więcej osób. Pierwotnie jej przyczyny były głównie biologiczne, często uwarunkowanie genetycznie. Obecnie ma ona podłoże cywilizacyjne, z którym wiąże się ciągła presja czasu,